laupäev, 1. detsember 2012

Reinude laudkond läbi aja


Mõned tähelepanu väärivad faktid Reinude kohta kroonikaraamatute põhjal:
  • Klubi hümn (viisil Postipoiss) on loodud laudkond Reinude poolt;
  • 1979. aprillis oli klubis esimene "Luikede järve" etteaste Reinude eestvõtmisel - Eino Kaunispaik, Kalju Gross, Raimond Lauren, Rein Nõlvak - klaveril Helle Maalmann;
  • Millenniumi kerrolanna ja Kerro härra valimistel osutuvad valituks Rein ja Valve Nõlvak; (Kerro beibe Merle Lepind)
  •  Reinude liikmetest on klubi peremeesteks valitud Rein Nõlvak, Olev Alles, perenaise kohuseid on täitnud ja kroonikakirjutajaks tänasel päeval Ilme Säde;
  • aastal 2000 oli Reinude kaal, pikkus, vanus, laste arv (10 liikme kohta - keskmine kaal 82,4; keskmine pikkus 1,74; keskmine vanus 45,1; laste arv 14) 2012. aastal 21 last ja lapselast  …..
  • 2011. aasta novembris võeti klubi asutajaliikmete Leenurmede pere 3 põlve esindaja Janelle Leenurm Kerro klubi täieõiguslikuks liikmeks.