pühapäev, 30. september 2018

Esimese septembri pidu

“Esimese” klassi õpilased juhatati koos saatjatega peosaali sisse ning pidulik 1. septembri aktus võis alata.
Klassijuhataja Merle juhatas aktuse sisse ning seejärel andis sõna direktorile ja õppealajuhatajale, kelleks olid klubi peremees ja perenaine. Seoses uue õppeaasta algusega andsid direktor ja õppealajuhataja välja õppenõukogu poolt käskkirjad igale laudkonnale ning nende panusele eelmise hooaja pidudele. Nii anti välja käskkiri nr 18.09.01-1 Mikkudele-Mannidele, tunnustamaks jaanuari kuu eduka ja informatiivse ning nutikust ja taiplikkust nõudva folkloori tunni läbiviimise eest. Käskkirjaga nr 18.09.01-2 tunnustati klassikollektiivi Ants Käpp märtsikuu suusaveerandil kehalise kasvatuse tunni läbiviimise eest. Käskkirjaga nr 18.09.01-3 tunnustati Alati viis klassikollektiivi maikuu vene keele tunni läbiviimise eest ning kohtumise korraldamisega Vladimir Putiniga. Kuna Reinud ja Naabrid sel hooajal veel pidu polnud korraldanud, siis tunnustati neid tubli panuse eest koolivälisesse tegevusse. Nii tunnustati Reinude klassis tubli saavutuse eest Kristi ja Heigo Saiat, mille tulemusena sündis nende perre poeg. Samuti tunnustati Naabrite klassist Lisanne Lepindit, kelle perre sündis poeg. Hea kasvatuse eest tänati ka Merle ja Toomas Lepindit ning Aime ja Aivar Arnistet, mille tulemusena sündisid nende peredesse lapselapsed.
 
Direktor ja õppealajuhataja elasid rolli väga sisse ning korraldasid pidude loosimise esimese septembri võtmes. Laudkondade esindajad pandi proovile korrutustabeli tundmises aja peale. Kõige käbedama oli Ants Käpa esindaja Elari ning auhinnaks saavad nemad peo korraldada jaanuarikuus. Seejärel Mikud-Mannid korraldavad märtsis, Reinud mais, Alati viis septembris ning Naabrid novembris.
Tubli soorituse eest viidi kõik klassikollektiivid õppenõukogu otsusel üle uude õppeaastasse.
 

Otseloomulikult ei puudunud teadmisi proovile panemiseks tunnikontroll, mis viis meid mõistatuste maailma. Kõige tublim oli klass Ants Käpp, kes vastas kümnest küsimusest kaheksa õigesti ning kõige kehvema tulemuse sai klass Alati viis, kellel polnud ühtki õiget vastust. Lohutusauhinna nad siiski said, sest mitmetele küsimustele anti humoorikaid vastuseid.
 
 
Südaööl lauldi suvistele ja septembrikuu sünnipäevalastele sünnipäevalaulu ning kingitusteks jagati lilled (mõistagi oli tegu astritega), märkmik, harilik pliiats ning vahvlipakk - nagu täisvarustus esimeseks koolipäevaks.
 
Seejärel toimus tantsutund, kus õpetati ja tantsiti läbi mitmeid pärimustantse.
 
Pidu läheb ka ajalukku,
sest 1. septembril korraldati Kerro klubiõhtu esmakordselt ning esimest korda toimus pidu Türi Kultuurikeskuse Käru Rahvamajas (haldusreformi tulemusena Türi, Käru ja Väätsa kultuuriasutused ühendati).


Klubi perenaine Janelle Leenurm